Day: 2015-12-31

*Šiptarska politika krvi i tla

01 Sep 1999, FERISAJ, Yugoslavia --- A Kosovar comes back from the market near the station. --- Image by © STARZYNSKY LAURENT/CORBIS SYGMA

Na osnovu svih raspoloživih verodostojnih dokumenata, tj. stručno rečeno „arhivske građe“, jasno je da Šiptara (u Evropi znani kao Albanci) do početka 18. stoleća na prostoru KosMeta nije bilo više od nekoliko procenata (na osnovu otomanske popisne knjige „Deftera“ iz godine 1455. za Oblast Vuka Brankovića proizilazi da je Šiptara bilo samo 2%) […]

Share